Jak zacząć?
Po pierwsze zadzwoń i umów się na wizytę. To najczęściej najtrudniejszy krok.
Pierwsze spotkania mają charakter konsultacji. Dają stronom możliwość wstępnego poznania się, a przede wszystkim określenia obszarów problemów, dokonania przez psychologa diagnozy psychoterapeutycznej oraz ustalenia celów, które chcesz osiągnąć. Jest to czas na rozmowę o możliwościach i ramach dalszej współpracy. To również możliwość, abyś mógł/mogła sprawdzić, czy psychoterapeuta jest osobą, z którą chcesz dalej pracować. Te spotkania bowiem mogą, ale nie muszą zakończyć się decyzją o rozpoczęciu psychoterapii.

Co dalej?
Jeżeli podejmiemy decyzję o dalszej wspólnej pracy, ustalimy miejsce i czas spotkań. Psychoterapia indywidualna odbywa się raz w tygodniu i trwa 50 minut, w przypadku psychoterapii par spotkania trwają 75 minut. 

Moim celem jest umożliwienie klientom doświadczania swojego życia bardziej pełnie i świadomie, z możliwością korzystania z wyborów, które ich otaczają. W trakcie terapii zachęcam też do przyjrzenia się swoim schematom zachowania oraz do poszerzenia swojej samoświadomości aby stawać się tą osobą, którą chcesz być.

 
Specjalizuję się w psychoterapii takich problemów jak:

 • depresja i inne zaburzenia nastroju,
 • nerwica i zaburzenia lękowe (fobie, napady lęku, zespół lęku uogólnionego),
 • zaburzenia obsesyjno - kompulsyjne,
 • zaburzenia psychosomatyczne,
 • zaburzenia osobowości,
 • zaburzenia odżywiania,
 • DDA
Terapia psychoterapeutyczna pomaga również w szeregu innych problemów życiowych, jak:
 • stres,
 • mobbing,
 • przemoc (psychiczna, fizyczna, seksualna),
 • nieśmiałość,
 • niskie poczucie wartości,
 • trudności w kontaktach z innymi,