Przyjmujemy płatność wyłącznie gotówką.
 
Opłata za spotkanie ze specjalistą jest pobierana przed sesją.
 

W przypadku odwołania wizyty później niż na 48h przed umówionym terminem, pacjent zobowiązany jest do uiszczenia opłaty w wysokości 100% ceny.
Również nie pojawienie się na spotkaniu bez uprzedzenia skutkuje koniecznością pokrycia pełnych kosztów wizyty.