Izabela Kaźmierczak

Psychoterapeuta Poznawczo Behawioralny

Jestem doktorem nauk społecznych w dziedzinie psychologii, psychologiem, filozofem oraz psychoterapeutą poznawczo-behawioralnym.
Moją specjalnością jest praca z osobami przechodzącymi okres traumy i straty. 

Zajmuję się pracą terapeutyczną z osobami dorosłymi oraz terapią par. 

Moje kwalifikacje zawodowe:

  • doktor nauk społecznych w dziedzinie psychologii
  • magister psychologii klinicznej, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie 
  • magister filozofii (specjalizacja: etyka), Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • w trakcie 4-letniego szkolenia w zakresie psychoterapii poznawczo-behawioralnej w Szkole Psychoterapii CBT-EDU w Warszawie, rekomendowanej przez Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej
  • staż kliniczny w Środowiskowym Domu Samopomocy w Warszawie
  • doświadczenie w Poradni Leczenia Nerwic w Warszawie
  • doświadczenie w Poradni Seksuologii i Patologii Współżycia w Warszawie
  • doświadczenie w Akademickim Centrum Psychoterapii w Warszawie
  • jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej,

email: kontakt@dobra-strona-zycia.pl