Terapia rodzinna obejmuje nie tylko pacjenta, ale również jego rodzinę. Opiera się na założeniu, że zaburzenie pojedynczej osoby jest przejawem zaburzeń interpersonalnych w rodzinie i że wywiera ono wpływ na innych członków rodziny.

Terapia rodzinna polega na okresowych spotkaniach rodziny z udziałem, bądź bez udziału, pacjenta.

Terapia rodzinna stosowana jest najczęściej przy różnych postaciach nerwic,  zaburzeń psychosomatycznych, czy uzależnień.

TERAPIA  RODZINNA  JEST  DLA  WAS, JEŻELI:

  • nie potraficie się ze sobą porozumieć, a Wasze relacje mają negatywny wpływ na całą rodzinę, szczególnie dzieci,
  • Wasze dzieci cierpią z powodu fobii szkolnej, zaburzeń lękowo-nerwicowych, depresyjnych,
  • Wasze dzieci mają problemy w szkole, w komunikacji z rówieśnikami, sięgają po używki, narkotyki.

KORZYŚCI  Z  TERAPII RODZINNEJ:

  • uzdrowienie relacji między członkami rodziny,
  • otwarte mówienie o emocjach, potrzebach, oczekiwaniach względem siebie,
  • podejście do rodziny jako do całości