Dla jakich par wskazana jest terapia małżeńska? 
Terapia małżeńska jest szczególnie przeznaczona dla osób, które nie mogą uzyskać wzajemnego porozumienia. Podjąć ją mogą zarówno pary, które pragną tylko polepszyć jakość swojego związku albo chcą zapobiec problemom mogącym wyniknąć u nich w przyszłości, jak i te pary, które już rozważają decyzje o rozwodzie. To właśnie dla nich często terapia małżeńska stanowi ostatnią deskę ratunku.

Pierwsza sesja terapeutyczna
Pierwsze spotkanie w gabinecie terapeutycznym ma formę konsultacji. Terapeuta zapoznaje się z parą, która zwróciła się do niego o pomoc, rozmawia z każdym z partnerów, obserwuje ich wzajemną komunikację oraz prosi o krótką charakterystykę historii ich związku i problemów, z którymi przyszli. Często pyta jakie oczekiwania mają obojga partnerzy co do rezultatów podjętej terapii małżeńskiej. Terapeuta powinien również wyjaśnić klientom na jakich koncepcjach bazuje i w jaki sposób będą przebiegać ich kolejne spotkania. Ważne, aby ustalić z góry częstość i długość kolejnych sesji oraz uzgodnić kwestie odpłatności. Należy liczyć się z tym, że pierwsze spotkanie terapeutyczne może być dość trudne i męczące. Związane jest to z koniecznością wypowiedzenia na głos trudnych, bądź bolesnych treści, jak i wysłuchania ich z ust partnera. W niektórych okolicznościach może dość nawet do kłótni, jednak nie obejdzie się to bez interwencji terapeuty. Pomoże on skontrolować partnerom silne emocje oraz powstrzymać raniące komentarze. Po pierwszej konsultacji nie należy jednak spodziewać się jakiś nadzwyczajnych rezultatów. Terapia małżeńska wymaga bowiem większej ilości czasu i zaangażowania.


 
Kolejne spotkania z terapeutą
Na kolejnych sesjach, terapia małżeńska przyjmuje głównie postać rozmowy, kierowanej przez terapeutę. Stara się on dbać o to, aby każde z partnerów mogło dojść do głosu i było wysłuchane. Udziela on stosownych instrukcji i daje informacje zwrotne na temat zachowania partnerów w ich wzajemnych relacjach. W czasie terapii zdarzają się też inne metody, takie jak: praca na symbolach, wizualizacja, wypisywanie różnych rzeczy na kartkach czy też spisywanie kontraktu małżeńskiego. Niezwykle ważny jest trening komunikacji oraz rozwiązywania problemów. Terapeuta powinien dowiedzieć się, co zaburza komunikacje w związku, udostępnić tę wiedzę partnerom oraz wyjaśnić im, w jaki sposób mogą doprowadzić do zmian. Powinien także nauczyć partnerów jasno i zrozumiale precyzować swoje problemy oraz wspólnie znajdować ich kompromisowe rozwiązania. Często po spotkaniu para otrzymuje także, tak zwane zadanie domowe, które ma na celu wyćwiczyć umiejętność rozwiązywania danego problemu i przyśpieszyć końcowy efekt terapii.

Czas trwania i rezultaty
Ilość wszystkich spotkań jest uzależniona od diagnozy problemu, z jakim zgłosiła się para. Ogólnie terapia małżeńska powinna trwać od kilku do kilkudziesięciu miesięcy, a każde spotkanie mieścić się w godzinie czasu i odbywać przynajmniej raz w tygodniu. Do pozytywnych rezultatów, jakie wnosi terapia małżeńska, należy między innymi: poprawa umiejętności wzajemnego mówienia i słuchania, wzrost szacunku względem siebie partnerów, wynegocjowanie ważnych dla obojga spraw, uporanie się z trudną przeszłością na tyle by wzmocniła ona więź i chęć dalszego bycia ze sobą, powolna rezygnacja ze starych nie dających satysfakcji wzorców oraz dodanie nowych umiejętności do wspólnego zestawu zachowań.