Konsultacja psychiatryczna jest konieczna w przypadku osób, których problemy mogą mieć przyczyny organiczne, a szczególnie w przypadku choroby afektywnej dwubiegunowej, schizofrenii, zaburzeń odżywiania (anoreksja, bulimia), fobii, zaburzeń osobowości, myśli i zachowań obsesyjnych, dolegliwości psychosomatycznych, zaburzeń zachowania, ADHD oraz myśli samobójczych.

Jest to spotkanie z lekarzem psychiatrą, które obejmuje badanie lekarskie, w tym dokładny wywiad, diagnozę, dobór leków (jeśli zachodzi taka konieczność), udzielenie wsparcia i porad dotyczących dalszego postępowania, w tym także skierowanie do psychologa w celu podjęcia terapii oraz kontrola przebiegu i skuteczności prowadzonego leczenia. Konsultacja może łączyć się z podjęciem psychoterapii, ale może być również niezależna od innych form pomocy. 

Spotkania z lekarzem psychiatrą mają charakter pojedynczych konsultacji i odbywają się w miarę potrzeb osób zgłaszających się, a także w przypadku, gdy inny specjalista uzna, że klientowi w danym momencie potrzebna jest dodatkowa pomoc lekarska.


ZAKRES KONSULTACJI PSYCHIATRYCZNYCH

 • nerwica
 • depresja , zaburzenia depresyjne
 • zaburzenia nastroju
 • choroba afektywna dwubiegunowa ( CHAD)
 • zaburzenia lękowe,  fobie, napady lęku panicznego
 • zaburzenia snu
 • psychozy, zaburzenia psychotyczne, schizofrenia
 • uzależnienia
 • zaburzenia pamięci
 • zaburzenia zachowania
 • zaburzenia psychiczne w wieku podeszłym
 • zaburzenia odżywiania (anoreksja, bulimia i inne)
 • zaburzenia osobowości

Specjaliści

dr n. med. Joanna Ostasz-Ważny - www.psychiatrawarszawa.pl

Specjalista Psychiatra / TEL: 730695302